Βιογραφικό - Biography

Frangos Giorgos was born in Athens in 1972 but spent the first years of his life in Venezuela. Returning to Greece, he completed his basic studies and obtained a degree in dentistry, a profession he still practices today.

He had not thought about when to start writing, until he decided to read his first book to spend his time on a bus trip. From that moment on, he has not stopped writing, with absolute consistency, novels that the heroes have the peculiarity of passing from reality to paradox with skill.

For three years he worked in journalism, with articles and interviews hosted on the pages of Athens Voice, Lifo, Grafistas, Prees4all, and VIMA. But this occupation forced him to neglect his heroes and so he decided to dedicate himself exclusively to writing novels. To date he has written nine novels, short stories which have been published in online magazines and a collection of short stories.

He has published two novels and from the publications when the novel ZANTOUB is published.

His works have been awarded by the Panhellenic Union of Writers and by the Coventry Library.

Ο Φράγκος Γιώργος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 αλλά τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Βενεζουέλα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα τελείωσε τις βασικές σπουδές και απέκτησε το πτυχίο του οδοντοτεχνίτη, επάγγελμα που ασκεί μέχρι και σήμερα.

Δεν είχε σκεφθεί πότε να ασχοληθεί με την συγγραφή, μέχρι την στιγμή που για να περάσει την ώρα του σε ένα ταξίδι με το ΚΤΕΛ, αποφάσισε να διαβάσει το πρώτο του βιβλίο. Από εκείνη την στιγμή δεν έχει σταματήσει να γράφει, με απόλυτη συνέπεια, μυθιστορήματα που οι ήρωες έχουν την ιδιομορφία να περνούν από την πραγματικότητα στο παράδοξο με δεξιοτεχνία.

Για διάστημα τριών ετών καταπιάστηκε με την δημοσιογραφία, με άρθρα και συνεντεύξεις να φιλοξενούνται στις σελίδες της Athens Voice, Lifo, Grafistas, Prees4all, και στο ΒΗΜΑ. Όμως αυτή η ενασχόληση τον ανάγκαζε να αμελεί τους ήρωες του και έτσι αποφάσισε να αφιερωθεί αποκλειστικά στην συγγραφή μυθιστορημάτων. Μέχρι σήμερα έχει γράψει εννέα μυθιστορήματα, διηγήματα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και μια συλλογή διηγημάτων.

Έχει εκδώσει δυο μυθιστορήματα και από τις εκδόσεις ΟΤΑΝ κυκλοφορεί το μυθιστόρημα ΖΑΝΤΟΥΜΠ.

Έργα του έχουν βραβευθεί από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και από την Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη.